Opłaty notarialne

Na podstawie przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz ustawy o podatku od spadków i darowizn notariusz pobiera i odprowadza do urzędu skarbowego oba te podatki należne w związku z dokonaniem czynności notarialnej. W przypadku aktu notarialnego obejmującego wniosek o wpis do księgi wieczystej notariusz pobiera od wnioskodawców opłatę sądową i przekazuje ją właściwemu sądowi.

Wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnej ustalane jest ze stronami indywidualnie,
a na jego wysokość wpływa między innymi wartość przedmiotu, rodzaj czynności, przewidywany nakład pracy i czas przeznaczony na dokonanie czynności, stopień zawiłości.

Wyliczenie opłaty notarialnej jest bezpłatne.

Maksymalne stawki taksy notarialnej właściwe dla danej czynności, szczegółowo określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2004 r., Nr 148 poz. 1564).

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej

Taksa za czynności notarialne poza Kancelarią Notarialną:

Maksymalna kwota, o którą może być zwiększone wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnej poza Kancelarią Notarialną, wynosi:

  • w porze dziennej – 50 zł
  • w porze nocnej oraz w dni wolne od pracy – 100 zł

Za każdą godzinę niezbędną do dokonania tej czynności od opuszczenia kancelarii do powrotu
Za porę dzienną liczy się czas między godziną 8-00 a 20-00

Opłaty notarialne, przykładowe wyliczenie:

Umowa sprzedaży MIESZKANIA NA RYNKU WTÓRNYM (stare mieszkanie) z księgą wieczystą

Cena sprzedaży : 200 000,00
Podatek od PCC : 4 000,00
Taksa notarialna : 785,00
Opłata za wniosek KW : 200,00
Wypisy netto 6szt. po 6str. : 216,00
Wartość VAT 23 % : 276,23
Opłata sądowa : 200,00
RAZEM : 5 677,23