Wymagane dokumenty

Dbając o najwyższą jakość usług, Państwa komfort oraz sprawną obsługę w mojej Kancelarii, zwracam się do Państwa z prośbą o wcześniejszy kontakt z sekretariatem w celu ustalenia szczegółów dotyczących planowanej czynności oraz umówienia terminu zawarcia aktu notarialnego.

 • do przygotowania projektu aktu notarialnego
  można dostarczyć kopie dokumentów w formie osobistej, przez pośrednika, pocztą tradycyjną lub mailową (skan lub zdjęcie)
 • w dniu zawarcia aktu notarialnego
  należy przedłożyć wyłącznie oryginały dokumentów oraz dowody tożsamości (dowód osobisty lub paszport)

Poniższy wykaz dokumentów ma charakter informacyjny. Szczegóły o dokumentach wymaganych, w Państwa konkretnym przypadku, uzyskają Państwo w sekretariacie Kancelarii.

Wymagane dokumenty, do niektórych czynności, niezbędne do złożenia w Kancelarii:

 • dane osobowe mocodawcy:
  imiona, nazwisko, stan cywilny, numer dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, NIP, adres zamieszkania, imiona rodziców
 • dane osobowe pełnomocnika:
  imiona, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, imiona rodziców
 • numer księgi wieczystej